ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין הבטיחות בחופי הרחצה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים