ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לעניין תוחלת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים