ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לבעיית הביוב בקרית טבעון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים