ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין עובדים ארעיים בשירות המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים