ועדה של הכנסת ה-1

ועדת הפנים והגנת הסביבה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים