ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין נכי תאונות עבודה

קוד המקור של הנתונים