ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין משבר העבודה במפעל "אילין"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים