ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין חוק שירות המדינה (גימלאות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים