ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין חוק שירות המדינה (גימלאות)

קוד המקור של הנתונים