ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין העסקת ילדים בגיל חינוך חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים