ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין הבטיחות

קוד המקור של הנתונים