ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לשאלת תעריפי ביטוח לאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים