ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לשאלות הקשורות בפיצויים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים