ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה היושבת כוועדת שירות לענייני סיווג עובדי הכנסת

קוד המקור של הנתונים