ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה בראשות היו"ר ישראל קרגמן

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים