ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לדו"ח מבקר המדינה על בתי הזיקוק בחיפה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים