ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין אישור צווים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים