ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה למשכן החדש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים