ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לניסוח מסקנות בשאלת המחקר התעשייתי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים