ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לשמיעת נציגי ארגוני הנוער העובד

קוד המקור של הנתונים