ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לניסוח מסקנות בענין התופעות השליליות בהתנהגות בני-נוער (תופעות בפרברים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים