ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין ירידת הספורטאים

קוד המקור של הנתונים