ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין "יד ושם"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים