ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין החינוך הציוני הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים