ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין הוצאת ספרי לימוד על ידי מפקחים ומנהלים

קוד המקור של הנתונים