ועדה של הכנסת ה-6

ועדה משותפת לעניין שביתת הסטודנטים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים