ועדה של הכנסת ה-6

ועדה משותפת בענין העברת בית ספר "מקוה ישראל" למקום אחר

קוד המקור של הנתונים