ועדה של הכנסת ה-6

ועדה משותפת לענין המרכז לחקר ההתישבות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים