ועדה של הכנסת ה-6

ועדה משותפת בנושא טיפול בתלונות האזרח במסגרת מבקר המדינה או מוסד בלתי תלוי אחר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים