ועדה של הכנסת ה-6

ועדה משותפת לחוק הגנת הדייר (הוראות שונות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים