ועדה של הכנסת ה-6

ועדה משותפת בענין חוק רשות השידור (תיקון מס' 2)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים