ועדה של הכנסת ה-6

ועדה משותפת מצומצמת לחוק למניעת מפגעים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים