ועדה של הכנסת ה-6

ועדה משותפת לחוק למניעת מפגעים

קוד המקור של הנתונים