ועדה של הכנסת ה-6

ועדה משותפת בקשר למניעת שריפות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים