ועדה של הכנסת ה-6

ועדה משותפת לחוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים