ועדה של הכנסת ה-4

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים