ועדה של הכנסת ה-6

ועדה מיוחדת למבנה החינוך

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים