ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בענין חוק ההתיישנות בגרמניה לגבי פושעי המלחמה הנאציים

קוד המקור של הנתונים