ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לטיפול בשאלת הפיצויים ליהודים יוצאי אוסטריה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים