ועדה של הכנסת ה-5

ועדת המשנה למדיניות הסעד ותופעות חמורות של עוני בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים