ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בקשר למוסדות למפגרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים