ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין המצב במוסדות פרטיים לילדים מפגרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים