ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין כיסרא

קוד המקור של הנתונים