ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין כיסרא

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים