ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין המסקנות מחקירת פרשת התאבדותה של האשה ברמלה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים