ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לבעיית בית ספר לחרשים-אילמים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים