ועדה של הכנסת ה-5

ועדת המשנה לקבלת נוסח מסקנות בענין ההקצבה המיוחדת לבית החולים "מאיר"

קוד המקור של הנתונים