ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לסיכום המסקנות בענין מצב אישפוז חולי נפש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים