ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לניסוח מסקנות בשאלת המחסור באחיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים