ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בשאלת הטיפול הרפואי לקשישים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים