ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בשאלת המחסור ברופאים בישובי ספר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים