ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לענין ראש העין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים